ATI Garryson       เป็นผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานขัดและงานเจียรระดับโลก โดยใช้เทคนิคพิเศษที่เหนือชั้นในการผลิตสินค้า ต่อตลาดเป้าหมายในอุตสาหกรรมที่มีความท้าทาย เช่น อุตสาหกรรมการบิน, อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ, อุตสาหกรรมปิโตเคมี, อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า, อุตสาหกรรมด้านการแพทย์, อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมก่อสร้างและเหมืองแร่
ABRASIVES​

Abrasives

​BURRS

Burrs

บริษัท เบ๊ย่งฮงเส็ง จำกัด เลขที่ 666 - 668 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100 โทร.0-2224-0776-8 โทรสาร.0-2225-7134 อีเมล์: byhs@dormerthai.com