เครื่องมือขัด       เป็นผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานขัดและงานเจียรระดับโลก โดยใช้เทคนิคพิเศษที่เหนือชั้นในการผลิตสินค้า ต่อตลาดเป้าหมายในอุตสาหกรรมที่มีความท้าทาย เช่น อุตสาหกรรมการบิน, อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ, อุตสาหกรรมปิโตเคมี, อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า, อุตสาหกรรมด้านการแพทย์, อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมก่อสร้างและเหมืองแร่
FLAP DISCS

Flapdisc

​MINIDISC

Minidisc

​FLEXISDISC

Flexisdisc

FLAP WHEELS

Flap Wheels

NON WOVEN

Non Woven

CUT OFF WHEELS

Cut Off Wheels

SPIRABANDS

Spirabands

QUICK CHANGE

Quick Change

RUBBER ABRASIVE BLOCKS

Rubber Abrasive Blocks

MOUNTED POINTS

Mounted Points

ACCESSORIES

Accessories

บริษัท เบ๊ย่งฮงเส็ง จำกัด เลขที่ 666 - 668 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100 โทร.0-2224-0776-8 โทรสาร.0-2225-7134 อีเมล์: byhs@dormerthai.com