เครื่องมือเจียร ATI Tools       เป็นผู้ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับงานขัดและงานเจียรนะดับโลก โดยใช้เทคนิคพิเศษที่เหนือชั้นในการผลิตสินค้า ต่อตลาดเป้าหมายในอุตสาหกรรมที่มีความท้าทาย เช่น อุตสาหกรรมการบิน, อุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ, อุตสาหกรรมปิโตเคมี, อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า, อุตสาหกรรมด้านการแพทย์,
อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมก่อสร้างและเหมืองแร่
CYLINDER

Cylinder

CYLINDER WITH END CUT

Cylinder with End Cut

BALL NOSED CYLINDER

Ball Nosed Cylinder

BALL

Ball

OVAL

Oval

BALL NOSED TREE

Ball Nosed Tree

TREE

Tree

FLAME

Flame

COUNTERSINK 60°

Countersink 60°

COUNTERSINK 90°

Countersink 90°

BALL NOSED CONE

Ball Nosed Cone

CONE

Cone

INVERTED CONE

Inverted Cone

RIM

Rim

บริษัท เบ๊ย่งฮงเส็ง จำกัด เลขที่ 666 - 668 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100 โทร.0-2224-0776-8 โทรสาร.0-2225-7134 อีเมล์: byhs@dormerthai.com