เครื่องมือตัดเครื่องมือขัด เจียรเครื่องมือลมเครื่องใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องมือในการก่อสร้างสินค้าอื่นๆบริษัท เบ๊ย่งฮงเส็ง จำกัด เลขที่ 666 - 668 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100 โทร.0-2224-0776-8 โทรสาร.0-2225-7134 อีเมล์: byhs@dormerthai.com