XPress เป็นผู้นำระบบ Press-Fit ทีมีความครอบคลุมและยืดหยุ่น เหมาะกับการใช้งานทุกรูปแบบอาคาร ง่าย รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นข้อต่อที่ได้รับความไว้วางใจ
COPPER

Copper

STAINLESS

Stainless

CARBON

Carbon

GAS

Gas

STAINLESS GAS

Stainless Gas

SOLAR

Solar

TOOLS AND ACCESSORIES

Tools and Accessories

VALVES

Valves

บริษัท เบ๊ย่งฮงเส็ง จำกัด เลขที่ 666 - 668 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ 10100 โทร.0-2224-0776-8 โทรสาร.0-2225-7134 อีเมล์: byhs@dormerthai.com